Service Traub tjänster

Vi kan erbjuda Traub service i alla lägen och behov som du som kund ställs inför. För alla processer och miljöer. Såväl förebyggande underhåll som vid mera akuta situationer. Vi har kompetens och reservdelar för all Traub service av maskiner inom industrin.

Utöver Traub service och underhåll arbetar vi nära kopplat till installation, uppriktning och maskinflytt etc. Vi erbjuder även specialistkompetens för ert arbete med koppling till maskinsäkerhet.

Vi erbjuder alla Traub reservdelar och hanterar alla maskiner, gränssnitt och miljöer. Vi finns tillgängliga dygnet runt och kan sända ut servicetekniker med kort varsel.

Maskincentrum i Örnsköldsvik AB  |  Framnäsgatan 5, 891 39 Örnsköldsvik  |  Vxl. 0660-26 65 70  | info@maskincentrum.com