Service Okuma tjänster

Vi utför service på Okumas maskiner i alla förekommande fall. Vi tillhandahåller kompetens och reservdelar för all Okuma service. I alla lägen från förebyggande underhåll till vid mera akuta situationer. Vi finns alltid till hand för dig som kund med en hög servicenivå och snabba inställelsetider.

Hanteringsutrustning
Kringutrustning

Samt installation, uppriktning och maskinflytt etc. Vi erbjuder även specialistkompetens för ert arbete med koppling till maskinsäkerhet.

Vi erbjuder alla Okuma reservdelar och hanterar alla maskiner, gränssnitt och miljöer. Vi finns tillgängliga dygnet runt och kan sända ut servicetekniker med kort varsel.

Maskincentrum i Örnsköldsvik AB  |  Framnäsgatan 5, 891 39 Örnsköldsvik  |  Vxl. 0660-26 65 70  | info@maskincentrum.com