Service Mazak tjänster

Vi utför service på maskiner av Mazak för alla processer och miljöer. För alla lägen och behov som du som kund ställs inför. Såväl förebyggande underhåll som vid mera akuta situationer. Och vi erbjuder kompetens och reservdelar för all Mazak service. Vi kan alltid erbjuda en hög servicenivå och snabba inställelsetider till dig som kund.

Utöver service och underhåll arbetar vi nära kopplat till installation, uppriktning och maskinflytt etc. Vi erbjuder även specialistkompetens för ert arbete med koppling till maskinsäkerhet.

Vi erbjuder alla Mazak reservdelar och hanterar alla maskiner, gränssnitt och miljöer. Vi finns tillgängliga dygnet runt och kan sända ut servicetekniker med kort varsel.

Maskincentrum i Örnsköldsvik AB  |  Framnäsgatan 5, 891 39 Örnsköldsvik  |  Vxl. 0660-26 65 70  | info@maskincentrum.com