Renovering / Uppgradering

Maskincentrum renoverar och uppgraderar maskiner efter behov. 

Exempel:

• Skavning av gejdrar
• Kulskruvsbyten
• Uppgradering av servosystem
• Uppgradering av styrsystem

 

Maskincentrum i Örnsköldsvik AB  |  Viktoriaesplanaden 2B, 891 39  Örnsköldsvik  |  Vxl. 0660-26 65 70  | info@maskincentrum.com