Precisionsmätning

Precisionsmätning ingår som metod i det planerade underhållet men erbjuds också som separat tjänst. 

Lasermätning

Med lasermätning kontrolleras positions-, repeterings- och hastighetsnoggrannhet, vändglapp samt rakhet.

Maskincentrum använder mätsystem med noggrannhet bättre än 0,2 µm över 3000 mm med kompensering för materialtemperatur och fuktighet vid avståndsmätning.

DBB/KGM-mätning

DBB- och KGM-mätningarna ger svar på:

• Hur väl maskinen följer den programmerade bågen 
• Vinkelriktighet mellan X/Y, X/Z och Y/Z- planen 
• Hur stort vändglappet är 
• Eventuella glapp i gejdstyrningar 
• Eventuellt vändsprång i kvadrantövergångar 
• Cykliska mätfel 
• Smörjproblem statisk/dynamisk friktion

DBB = Double Ball Bar-uppmätning av rörelser i axlar m.m.
KGM = Korsgittermätning: Friformsmätningar med korsgitterskiva

Vibrations- och balansmätning

Maskincentrum använder en avancerad signalanalysator samt analysmjukvara. Tillsammans har de funktioner att skapa mätronder för att lagra och analysera vibrationer 
samt skapa trendmätningar med larmnivåer.

Med mätningen kan man:

• Kontrollera vibrationsnivåer hos maskinspindlar 
• Utföra förutsägande underhåll på lager, drev och växellådor 
• Ta fram egenfrekvenser i mekaniska strukturer 
• Utföra balansering av roterande enheter 
• Utföra avancerad felsökning på AC-motorer

Maskincentrum i Örnsköldsvik AB  |  Viktoriaesplanaden 2B, 891 39  Örnsköldsvik  |  Vxl. 0660-26 65 70  | info@maskincentrum.com