Maskinsäkerhetsanalys

Maskincentrum analyserar och utvärderar olycksrisker i, och i anslutning till, kundens produktionsutrustning.

Arbetet sker enligt AFS 2006:4 (Användning av arbetsutrustning), som baseras på EU-direktiv om minimikrav för säker användning av t.ex. verktyg, redskap och maskiner – grundkrav för säkerhet och hälsa som gäller användning av all utrustning.

Exempel på punkter som ingår i analysen:
• Nödstopp
• Förreglingar
• Skyddsbommar
• Ljusridåer
• Kontaktmattor
• Spånskydd
• Sprängskydd
• Grindar   

Maskincentrum i Örnsköldsvik AB  |  Framnäsgatan 5, 891 39 Örnsköldsvik  |  Vxl. 0660-26 65 70  | info@maskincentrum.com