Maskinflytt

Maskincentrum utför maskinflytt både av enstaka maskiner och hela produktionsanläggningar. Flytten kan ske inom befintliga lokaler eller till andra orter.

Vi tar ansvar för helheten från nedmontering till installation. Maskincentrum svarar för den flyttutrustning som krävs – även maskinlyft och transportfordon.

I samband med flytten ingår alltid uppriktning av maskinen.

RENOVERING/UPPGRADERING

Maskincentrum renoverar och uppgraderar maskiner efter behov. 

Exempel:
• Uppgradering av styrsystem
• Uppgradering av servosystem
• Byte av axelmotorer
• Kulskruvsbyten
• Skavning av gejdrar

Maskincentrum i Örnsköldsvik AB  |  Framnäsgatan 5, 891 39 Örnsköldsvik  |  Vxl. 0660-26 65 70  | info@maskincentrum.com