Hitachi Seiki service kompetenser och tillgänglighet

Med lång bakgrund inom området Hitachi Seiki service har vi god förståelse för att snabbt och aktivt kunna sätta oss in din situation och dina önskemål. Och sedan leverera tjänster utifrån de strategier och praktiska önskemål som finns kopplat till utförandet. Alltid i nära samspel med beställare som personal i daglig drift.

Maskincentrum i Örnsköldsvik AB  |  Framnäsgatan 5, 891 39 Örnsköldsvik  |  Vxl. 0660-26 65 70  | info@maskincentrum.com