Deckel Maho DMG service kompetenser och tillgänglighet

Vi utför en stor bredd av uppdrag för service Deckel Maho, DMG. Med vår långa erfarenhet har vi god förståelse, och stort intresse, för att direkt sätta oss in i aktuell situation samt behov kopplat till olika strategier och praktiska önskemål kopplat till utförande. Såväl tillsammans med beställare som personal i daglig drift.

Och från alla år med DMG service, Deckel Maho, har vi omfattande förståelse för maskiner och produktionsmiljöer.

Maskincentrum i Örnsköldsvik AB  |  Framnäsgatan 5, 891 39 Örnsköldsvik  |  Vxl. 0660-26 65 70  | info@maskincentrum.com