Ordermottagning: 0660-26 65 77   

Renovering/Uppgradering

Maskincentrum renoverar och uppgraderar maskiner efter behov.

Exempel:

• Skavning av gejdrar
• Kulskruvsbyten
• Uppgradering av servosystem
• Uppgradering av styrsystem