Ordermottagning: 0660-26 65 77   

Operatörsunderhåll

Operatörens löpande insatser för underhåll är väsentliga för maskinens livslängd, ekonomi och produktionskvalitet.

Maskincentrum upprättar planer för operatörsunderhåll samt introducerar operatören i planens olika moment.

Samtliga underhållspunkter finns beskrivna med bild och text i den dokumentation som lämnas vid introduktionen.

Operatören registrerar de egna underhållsinsatserna på en blankett, som skickas till Maskincentrum för registrering tillsammans med all annan dokumentation om maskinen.